George Voevidca
RO
EN
Membrii CEAC
Regulament CEAC
Ghidul CEAC
Standarde de acreditare
http://beta.aracip.eu/
Site A.R.A.C.I.P. :
imnazială
coala
Chestionare
Strategia CEAC
Plan de imbunatatire 2017-2018
Plan operational 2017-2018
Raportul anual de evaluare interna a calitatii pentru anul scolar 2016-2017
Prof. Anca Tudose