George Voevidca
RO
EN
Membrii CEAC
Regulament CEAC
Ghidul CEAC
Standarde de acreditare
http://beta.aracip.eu/
Site A.R.A.C.I.P. :
imnazială
coala
Chestionare
Strategia CEAC
Plan de imbunatatire
Plan operational
Raportul anual de evaluare interna a calitatii
Prof. Anca Tudose
Organigrama  CEAC