ARGUMENT:

În cadrul acestui parteneriat dorim să facem cunoscute cât mai multe lucruri despre noi și despre copiii noștri, să legăm noi prietenii, să
facem schimb de experiență, să cunoaștem/să învățăm cât mai multe lucruri despre zona care ne înconjoară.
Școala trebiue să fie într-un dialog permanent și autentic cu societatea, străduindu-se să realizeze legături între nevoile educaționale,
resursele/disponibilitățile intelectuale ale elevilor și perspectivele de dezvoltare a societății. În acest sens, colaborarea dintre elevii diferitelor școli nu
este un proces spontan, ci este o activitate organizată, conștientă, susținută, direcționată spre problemele educative ale tinerei generații.
Activitățile din cadrul acestui parteneriat întregesc activitatea educativă a școlii, aducând un surplus informațional elevilor și completând
condițiile concrete ale aducației acestora.

SCOPUL PROIECTULUI:

· promovarea dialogului și a comunicării între elevii din școli și medii diferite (rural-urban);
· dezvoltarea cooperării și a colaborării între cadre didactice din unități diferite;
· stimularea interesului și a dorinței de a se cunoaște și de a forma noi cercuri de prieteni;

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

· constituirea unui grup partenerial care să promoveze valori comune la nivelul partenerilor implicați în proiect;
· promovarea dialogului și a comunicării între elevii celor două școli implicate în acest proiect;
· să se realizeze o intercunoaștere a elevilor prin intermediul produselor activităților desfășurate de fiecare clasă de elevi;
· dezvoltarea cooperării și colaborării  între cadrele didactice din unități de învățământ diferite;
· dezvoltarea creativită?ii prin exprimarea sentimentelor, gândurilor cu privire  la anumite teme de interes comun : creații litereare, plastice,
abilități practice;
· motivarea  elevilor  pentru a participa la concursuri/întreceri cu tematică variată.

RESURSE:

a) Umane:
· Elevi
· Învățători
· Părinți
· Conducerile unităților școlare implicate în proiect

b) Materiale:
· foi de desen, acuarele, creioane colorate, carioca, plante uscate, fructe, semințe, cereale, carton, hărtie glasată/creponată, panou
pentru afișe, calculator, imprimantă, hărtie foto, CD-uri, casete audio, diverse materiale folosite la orele de abilități practice,
albume.

EVALUARE:

· Fotografii;
· Expoziții - participanții vor primi diplome;
· Portofolii realizate de fiecare clasă participantă la proiect;
· Schimb de impresii;
· Realizarea unui CD care să cuprindă întreaga activitate desfășurată în cadrul proiectului;


PRODUSE FINALE:

· CD care va cuprinde imagini de pe parcursul derulării proiectului;
· Expoziție cu lucrările copiilor.


DISEMINAREA:

· Prezentarea proiectului la nivelul comisiilor metodice/cercurilor pedagogice în fiecare școală implicată în proiect.

ACTIVITĂȚILE     PROIECTULUI:

1.      „ Deschidem porțile spre prietenie”
schimb de impresii legate de școală;
Școala mea - desene;
,,Curierului prieteniei” trimiterea unor fotografii din activitățile elevilor de la fiecare școală și vizionarea acestora.


· noiembrie 2015 - Școala Gimnazială“George Voevidca”  Câmpulung Moldovenesc  și Școala Gimnazială ,,Dimitrie Gusti” Fundu Moldovei
                    
2. „ Bine ai venit primăvară!”
cântece și poezii despre primăvară;
desene și colaje având ca temă anotimpul primăvara;
expoziție de mărțișoare.

· martie 2016 - Școala Gimnazială“George Voevidca”  Câmpulung Moldovenesc  și Școala Gimnazială ,,Dimitrie Gusti” Fundu Moldovei
     
3. „Hristos a înviat!”
semnificația sărbătorii Paștelui;
încondeierea ouălor;
desene având ca temă sărbătorea Paștelui;
organizarea unei mici expoziții cu lucrările copiilor.

· aprilie  2016 - Școala Gimnazială“George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc  și Școala Gimnazială ,,Dimitrie Gusti” Fundu Moldovei

· 4. „ Împreună prin oraș”

vizitarea obiectivelor importante din orașul Câmpulung Moldovenesc

· iunie  2016  Câmpulung Moldovenesc 
”George Voevidca”
RO
EN
Anca Tudose - profesor de matematica la Scoala Gimnaziala ”George Voevidca” Campulung Moldovenesc
imnazială
coala
Galerie foto
Click pentru a deschide galeria
PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL

,,PORTI CATRE PRIETENIE”