”George Voevidca”
RO
EN
Anca Tudose - profesor de matematica la Scoala Gimnaziala ”George Voevidca” Campulung Moldovenesc
imnazială
coala
Galerie foto
Click pentru a deschide galeria
PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL

,,Clubul prieteniei”
ARGUMENT:

            Derularea proiectului ,, CLUBUL PRIETENIEI”  are drept motivație
entuziasmul și deschiderea cu care reacționează copiii, la aceasta vârstă,
la stabilirea de relații noi de prietenie, dar și efectul benefic pentru conturarea dimensiunii acestui sentiment nobil, care nu trebuie să aibă bariere discriminatorii
și nici măcar eliminatorii.
În acest sens proiectul de față este o provocare și pentru coordonatorii lui, având în vedere diferența de vârstă dintre clase (clasele pregătitoare și
clasele a IV a).
Școala trebuie să răspundă permanent nevoilor societății pe care o deservește, să se situeze cu un pas înaintea schimbărilor pe care progresul și
dezvoltarea științei și tehnicii le va produce inevitabil, să prevadă și să prevină efectele negative asupra personalității viitorului cetățean, pregătindu-l încă de la
o vârstă fragedă să se integreze ritmului de viață tot mai alert, pe de o parte, și să știe cum să relaționeze în cadrul societății, pe de alta parte. Aceste două
aspecte sunt o prioritate la fel de importantă ca și pregătirea școlară, pentru că reușita fiecăruia nu se poate situa in afara contextului societății, dar nici în
absența relațiilor interumane cu ceilalți indivizi din universul imediat apropiat .
Capacitatea de lega prietenii bazate pe sinceritate, încredere reciprocă, altruism, pasiuni și interese comune nu este doar ilustrarea frumuseții
caracterului uman, ea va fi calea de a contracara efectul urgenței vieții în viitor, mai exact evitarea pericolului ca omul să se transforme dintr-o ființă sociala
într-una robotizată și însingurată.
Prin urmare, prietenia este astăzi pentru oameni ceea ce este ecologia pentru natură, și , ca și în cazul degradării mediului natural, degradarea relațiilor
interumane nu este  conștientizată încă pe deplin.
Parteneriatele sunt o forma de învățare activă și atrăgătoare pentru copii, mai ales prin elementul de noutate pe care îl aduc în orice tip de activitate de
acest fel, însă cel mai puternic impact îl au asupra formării capacității  de relaționare  între elevii implicați, care dobândesc astfel o bogată experiență de
colaborare și comunicare interumană.

COLABORATORI PARTENERIAT :
Prof.înv.primar, Călinescu Anca
Prof.înv.primar, Ifrim Anca Alexandra
Prof.înv.primar, Sfarghiu Anca Luminița


SCOPUL:
         
       Desfășurarea unor activități comune între cele două clase , în vederea formării și dezvoltării  unei conduite de deschidere și apreciere a oricărei ființe
umane.

OBIECTIVE SPECIFICE :

* Însușirea noțiunii de relație interumană și înțelegerea importanței
acesteia  pentru întreaga societate umană, în general, și pentru fiecare individ - adult sau copil, în special;
* Înțelegerea dimensiunii sentimentului de prietenie adevărată și a criteriilor de apreciere  a ceea ce presupune relația de prietenie;
* Dezvoltarea unui comportament de deschidere nediscriminatorie față de ceilalți copii, indiferent de mediu, stare materială sau etnie;
* Cultivarea capacității de a comunica pe teme și preocupări comune, de a-și însuși regulile unui dialog civilizat, bazat pe respectarea partenerului de
dialog;
* Dezvoltarea capacității de cooperare în desfășurarea unor activități comune, cu diferite teme, prin împărtășirea experienței personale, susținerea
reciprocă a ideilor, completarea și argumentarea lor;
* Formarea unei conduite civilizate, atât  în cadrul grupului, cât și în orice relație cu  persoanele cu care intră în contact, bazată pe respect reciproc,
înțelegere și corectitudine.

GRUP  ȚINTĂ :

Clasa a IV a A, clasa a IV a B, clasa pregătitoare  A,  clasa pregătitoare  B - Școala Gimnazială“George Voevidca”  Câmpulung Moldovenesc 

RESURSE PROIECT :

Resurse umane :
      *clasa a IV a A, clasa a IV a B, clasa pregătitoare  A,  clasa pregătitoare  B- Școala Gimnazială“George Voevidca”  Câmpulung Moldovenesc ;
      * învățătoarele celor patru clase;
      * părinții elevilor.
Resurse temporale :   
       * durata proiectului : martie-iunie 2016.

Resurse financiare :
       * sponsorizări , donații

Resurse spațiale :
     * sălile de clasă;
       * suprafețe asfaltate pentru desene pe asfalt.

Resurse materiale:    
  * informaționale : cărți , reviste , albume , colecții etc.
  * auxiliare : instrumente de lucru, hârtie glace, carton, coli polistiren, acuarele, carioca, aracet, creta colorată etc.

EVALUAREA PROIECTULUI :
- Realizarea de portofolii cu lucrările efectuate de elevi;
- Întocmirea de albume cu fotografii însoțite de impresii ale copii-
lor și ale învățătoarelor;
- Crearea unor CD-uri cu aspecte din activitățile desfășurate.
CALENDARUL  ACTIVITĂȚILOR:

MARTIE:
1. ,, Să ne cunoaștem!”
- exercitii de intercunoaștere;
- activitate comună de prezentare a datelor, părerilor, convingerilor despre prietenie, expunerea desenelor pe tema prieteniei ( realizate înainte de activitate) 
și interpretarea mesajelor transmise prin ele;
- învățarea ,,imnului proiectului” - ,,Noi toți suntem prieteni”.
     Loc de desfășurare:  sala de clasă- cl. a IV a A

      APRILIE:
2. ,, Credință și tradiție de Sfintele Paști”
- prezentarea de către clasa a IV a A a unor imagini și informații extrase de pe internet despre cea mai mare sărbătoare a creștinătății;
- realizarea unor lucrări plastice pe tema Sfintelor Păști cu materiale pregătite ca surpriză de către clasa pregătitoare.
     Loc de desfășurare:  sala de clasă- cl. pregătitoare A

       MAI:
3. ,, Luna mai - luna florilor”
- activitate artistico-practică de realizare a unor flori din diverse materiale și prin diferite tehnici;
- crearea unor tablouri și panouri pentru pavoazarea claselor și a holurilor școlii.
Loc de desfășurare:  sala de clasă- cl. pregătitoare B
4. ,, Împreună prin pădure” - drumeție  la  Piatra Buhii,  activitate cu dublu scop: recreativ - prin desfășurare de jocuri în aer liber și de educație ecologică -
prin observarea și sancționarea efectelor dăunătoare ale acțiunilor oamenilor asupra mediului natural.
Loc de desfășurare:  Pădurea Piatra Buhii

     IUNIE:
5. ,, Ziua Copilului e azi și Ziua Prieteniei ”
- concurs de desene pe asfalt cu tema ,,Copiii și copilăria”- desfășurat pe grupe mixte, cu acordare de diplome de participare tuturor copiilor;
Loc de desfășurare: terenul de sport-  Școala Gimnazială  “George Voevidca”  Câmpulung Moldovenesc .
6. ,, Am devenit și vom rămâne prieteni ”
- evaluarea proiectului: realizări și scopuri îndeplinite, impresii adunate în timpul activităților, planuri de continuare în viitor a relațiilor de prietenie stabilite între
cele două grupuri de elevi.
Loc de desfășurare: sala clasei a IV a B.