1. MOTIVAREA PROIECTULUI

     Elevii sunt imaginea reușitelor noastre, a educatorilor. De aceea trebuie să-i determinăm să fie conștienți ei înșiși de
ceea ce pot și de ceea ce vor în viață, să le inspirăm spiritul de toleranță și comunicare. Ei trebuie îndrumați permanent,
ajutați să-și cunoască propria imagine, să relaționeze într-o colectivitate, să colaboreze cu alți copii, să acționeze în
grup, să studieze pe cei din preajmă, astfel încât să-și poată estima valoarea și să o aprecieze pe a celorlalți.
     Focalizarea atenției educaționale pe grupele vulnerabile este un indiciu al nivelului de civilizație atins de o anumită
societate și impune căutarea unor noi formule de solidaritate umană, lucru care are o semnificație aparte în societatea
noastră. Activitățile desfășurate în comun au rolul de a apropia elevii prin interesul de grup, contribuind la dezvoltarea
unor comportamente pozitive.

2. GRUP ȚINTĂ

· Elevii clasei a VIII-a de la Școala Gimnazial㠄George Voevidca”, Câmpulung Moldovenesc
· Elevii clasei a V-a B de la Școala Profesională Specială, Câmpulung Moldovenesc

3. SCOPUL PROIECTULUI

     Cunoașterea și implementarea unor demersuri didactice nonformale de educație spirituală și morală a elevilor,
dezvoltarea potențialului tuturor elevilor și valorizarea elevilor cu deficien?e de învă?are.

4. OBIECTIVELE PROIECTULUI

· intercunoașterea elevilor din cele două școli diferite ca specific și nevoi;
· realizarea schimbului de experiență didactică între cadrele celor două școli;
· înregistrarea comportamentului specific al elevilor din ambele școli;
· întărirea și dezvoltarea la elevi a trăsăturilor pozitive de caracter, adecvate unui comportament civilizat în școală și
societate;
· realizarea de activități comune, într-un climat psiho-afectiv motivant, care să contribuie la dezvoltarea personalității
elevilor;
· stabilirea unor relații de prietenie, abordând diferite forme de comunicare.

5. RESURSE UMANE
· Elevii celor două școli partenere
· Cadrele didactice ale acestora
· Părinții elevilor din cele două școli partene

6. RESURSE MATERIALE
O foi desen, acuarele, creioane colorate, plante uscate, semințe, suport pentru expoziții, panouri pentru afișe,
calculator, imprimantă, hârtie glasată și foto, aparat foto, materiale textile, CD-uri, alte diverse materiale.
7. LOCUL DE DESFĂȘURARE

· Școala Gimnazială œGeorge Voevidcaœ, Câmpulung Moldovenesc
· Școala Profesională Specială, Câmpulung Moldovenesc
· Parcul œMihai Eminescuœ, Câmpulung Moldovenesc
· Biblioteca municipală Câmpulung Moldovenesc

8. ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

          1. Contactarea partenerilor. Elaborarea proiectului de parteneriat.
          2. Să ne cunoa?tem!
-vizită la ?coala Profesională Specială
-întâlnire între elevii de la cele două ?coli partenere
          3. Magia sărbătorilor de iarnă
- spectacol de datini ?i obiceiuri populare specifice zonei Capu Satului
          4. Caravana prieteniei
-vizite la diferite institu?ii de cultură din localitate
          5. Ziua Copilului este ?i Ziua Prieteniei!
-competi?ii sportive, jocuri

9. MEDIATIZAREA PROIECTULUI
· În școli;
· În revistele școlilor participante la proiectul de colaborare;
· În mass-media locală.

11. EVALUAREA IMPACTULUI
· Schimburi de impresii, prin corespondență sau direct;
· Chestionare;
· Scenete / serbări;
· Realizarea unei prezentări pe CD sau Power Point.


”George Voevidca”
RO
EN
Anca Tudose - profesor de matematica la Scoala Gimnaziala ”George Voevidca” Campulung Moldovenesc
imnazială
coala
Galerie foto
Click pentru a deschide galeria
PROIECT DE PARTENERIAT EDUCA?IONAL

CARAVANA PRIETENIEI